Польовий, А. М., Микитюк, О. Ю., Божко, Л. Ю., Барсукова, О. А., & Пилипюк, В. В. (2022). Просторово-часова мінливість гумусу чорноземних ґрунтів. Scientific Progress & Innovations, (4), 49-58. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.04.06