Писаренко, П. В., Самойлік, М. С., Диченко, О. Ю., Цьова, Ю. А., & Німець, К. П. (2022). ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ПРИЛЕГЛІ АГРОЦЕНОЗИ. Scientific Progress & Innovations, 2(2), 149-156. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.18