Сахно, Т. В., Семенов, А. О., Сахно, Ю. Е., & Барашков, М. М. (2022). ВИЗНАЧЕННЯ ГОМОГЕННОСТІ КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН З ВИКОРИСТАННЯМ ФЕРОМАГНІТНИХ МІКРОТРЕЙСЕРІВ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (1), 96-102. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.01.12