Грицюк, Н. В., Довбиш, Л. Л., Бакалова, А. В., & Пузняк, О. М. (2022). ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ. Scientific Progress & Innovations, (1), 77-83. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.01.09