Киричко, Б. П., Звенігородська, Т. В., & Киричко, О. Б. (2021). ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЙ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У САМОК ДРІБНИХ ТВАРИН. Scientific Progress & Innovations, (3), 242-248. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.30