Кропивка, Ю. Г., & Бомко, В. С. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ ЦИНКУ, МАНГАНУ Й КОБАЛЬТУ В ГОДІВЛІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ У РАННІЙ СУХОСТІЙНИЙ ПЕРІОД. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (3), 118-126. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.14