Марініч, Л. Г., & Антонець, О. А. (2021). ВПЛИВ СТРОКІВ ПОСІВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ . Scientific Progress & Innovations, (3), 45-50. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.03.05