Кропивка, Ю. Г., Бомко, В. С., & Бабенко, С. П. (2021). ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ І ОБМІН ЦИНКУ, МАНГАНУ ТА КОБАЛЬТУ У ДРУГІ 100 ДНІВ ЛАКТАЦІЇ У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ЗМІШАНОЛІГАНДНИХ КОМПЛЕКСІВ. Scientific Progress & Innovations, (1), 217-225. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.27