Писаренко, П. В., Самойлік, М. С., Диченко, О. Ю., Середа, М. С., & Погосян, А. А. (2021). МЕДИКО-БІОЛОГІЧНА ТА ТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ. Scientific Progress & Innovations, (1), 187-195. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.23