Поспєлов, С. В., Опара, М. М., Панченко, К. С., Здор, В. М., & Солоп, В. Я. (2021). ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СТРАТИФІКАЦІЇ. Scientific Progress & Innovations, (1), 156-162. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.19