Голопура, С. І., & Цвіліховський, М. І. (1). ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ «МЕМБРАНОСТАБІЛ» НА ВМІСТ ОКРЕМИХ БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ СИРОВАТКИ КРОВІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (1), 243-251. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.28