Василишина, О. В. (2020). ВПЛИВ ОБРОБКИ ПОЛІСАХАРИДНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ НА АНТИОКСИДАНТНІ ФЕРМЕНТИ ПЛОДІВ ВИШНІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ . Вісник Полтавської державної аграрної академії, (1), 67-73. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.07