Голопура, С. І., & Цвіліховський, М. І. (2019). ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ «МЕМБРАНОСТАБІЛ» НА ЕКСПРЕСІЮ БІЛКІВ ПЛАЗМОЛЕМИ ЕНТЕРОЦИТІВ ТЕЛЯТ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОЛОСТРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (4), 176-182. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.22