Шепілова, Т. П. (2019). ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (3), 80-84. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.10