Шевченко, А. М. (2019). ЩОДО КОНТРОЛЮ НАПАДУ ЗООФІЛЬНИХ МУХ НА КОРІВ В УМОВАХ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 232-237. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.31