Міленко, О. Г. (2015). Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 165-171. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.37