Кулібаба, М. Ю. (2015). Ріст і розвиток сої залежно від строків сівби та мікробіопрепарату. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 155-159. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.35