(1)
Маслак, Ю. В.; Собакар, А. В. Етіопатогенез остеодистрофії у кіз зааненської породи. Scient.Prog.&Innov. 2015, 119-123.