(1)
Поспєлова, Г. Д. Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої. Scient.Prog.&Innov. 2015, 44-48.