(1)
Киричко, Б. П.; Звенігородська, Т. В. Особливості патогенезу та лікування хвороб пародонту в домашніх котів. Scient.Prog.&Innov. 2013, 95-97.