(1)
Молчанова, А. В. Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт, водне середовище та атмосферне повітря. Scient.Prog.&Innov. 2016, 106-110.