(1)
Молчанова, А. В. Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт. Scient.Prog.&Innov. 2017, 133-135.