(1)
Любич, В. В. Вплив абіотичних та біотичних чинників на продуктивність сортів і ліній пшениці спельти. Scient.Prog.&Innov. 2017, 18-24.