(1)
Тогачинська, О. В.; Тимощук, Т. М. Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту. Scient.Prog.&Innov. 2017, 11-17.