(1)
Коваленко, С. О. Рівень контамінації об’єктів довкілля за хоріоптозу великої рогатої худоби. Scient.Prog.&Innov. 2023, 26, 99-103.