(1)
Гангур, В. В.; Лень, О. І.; Оніпко, В. В.; Гангур, М. В.; Миколенко, Х. В. Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу. Scient.Prog.&Innov. 2023, 26, 41-46.