(1)
Гангур, В. В.; Лень, О. І.; Єремко, Л. С.; Мостовий, Є. Г. Вплив елементів технології вирощування чини посівної (Lathyrus Sativus L.) на урожайність зерна в умовах Лівобережного Лісостепу України. Scient.Prog.&Innov. 2023, 26, 5-8.