(1)
Польовий, А. М.; Микитюк, О. Ю.; Божко, Л. Ю.; Барсукова, О. А.; Пилипюк, В. В. Просторово-часова мінливість гумусу чорноземних ґрунтів. Scient.Prog.&Innov. 2022, 49-58.