(1)
Писаренко, П. В.; Самойлік, М. С.; Диченко, О. Ю.; Цьова, Ю. А.; Німець, К. П. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗВАЛИЩ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА ПРИЛЕГЛІ АГРОЦЕНОЗИ. Scient.Prog.&Innov. 2022, 2, 149-156.