(1)
Поспєлова, Г. Д.; Коваленко, Н. П.; Нечипоренко, Н. І.; Шерстюк, О. Л.; Морозов, О. М. ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НА ПОСІВНІ ЯКОСТІ ТА ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН НАСІННЯ НУТУ. BPSAA 2022, 2, 127-134.