(1)
Грицюк, Н. В.; Довбиш, Л. Л.; Бакалова, А. В.; Пузняк, О. М. ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ. Scient.Prog.&Innov. 2022, 77-83.