(1)
Киричко, Б. П.; Звенігородська, Т. В.; Киричко, О. Б. ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЙ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У САМОК ДРІБНИХ ТВАРИН. Scient.Prog.&Innov. 2021, 242-248.