(1)
Сухно, Т. В.; Шостя, А. М.; Ващенко, П. А. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ВЕДЕННЯ СВИНАРСТВА ПРИ ОТРИМАННІ ТА ДОРОЩУВАННІ ПРИПЛОДУ. BPSAA 2021, 162-168.