(1)
Марініч, Л. Г.; Антонець, О. А. ВПЛИВ СТРОКІВ ПОСІВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ . BPSAA 2021, 45-50.