(1)
Поспєлов, С. В.; Опара, М. М.; Панченко, К. С.; Здор, В. М.; Солоп, В. Я. ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ СТРАТИФІКАЦІЇ. Scient.Prog.&Innov. 2021, 156-162.