(1)
Кулинич, С. М.; OмельченкоГ. О.; AвраменкоН. O.; ЗезекалоM. A.; МостовийС. O. АНАЛІЗ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ В УМОВАХ КІННОГО КЛУБУ «ВЕРХОВА ЇЗДА В ПОЛТАВІ». BPSAA 1, 189-195.