(1)
Гангур, В. В.; Кохан, А. В.; Глущенко, Л. Д.; Олепір, Р. В.; Лень, О. І. ВПЛИВ ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ГУМУСУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ БЕЗЗМІННОГО ВИРОЩУВАННЯ. BPSAA 2019, 43-49.