(1)
Писаренко, П. В.; Самойлік, М. С.; Диченко, О. Ю.; Корчагін, О. П.; Молчанова, А. В. ОЦІНКА ФІТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ СТІЧНИХ ВОД МІСЦЬ ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ НА СТІЙКІСТЬ TRITICUM AESTIVUM. BPSAA 2019, 77-84.