(1)
Міленко, О. Г. Зміна тривалості періоду веґетації та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від умов вирощування. Scient.Prog.&Innov. 2015, 165-171.