[1]
Коваленко, С.О. 2023. Рівень контамінації об’єктів довкілля за хоріоптозу великої рогатої худоби. Scientific Progress & Innovations. 26, 4 (Груд 2023), 99-103. DOI:https://doi.org/10.31210/spi2023.26.04.17.