[1]
Киричко, Б.П. і Звенігородська, Т.В. 2022. ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ ПАТОЛОГІЙ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ДРІБНИХ ТВАРИН. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2, 2 (Чер 2022), 256-262. DOI:https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.30.