[1]
Гангур, В.В. і Котляр, Я.О. 2021. ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ НА ВОДОСПОЖИВАННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЗОНІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 1 (Бер 2021), 122-127. DOI:https://doi.org/10.31210/visnyk2021.01.14.