МельникВ. В. (2020) «ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ 137Сs У КОМПОНЕНТАХ ЛІСОВОГО БІОГЕОЦЕНОЗУ СВІЖИХ БОРІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ», Вісник Полтавської державної аграрної академії, 0(2), с. 88-98. doi: 10.31210/visnyk2020.02.11.