Єремко, Л. С., Гангур, В. В., Киричок, О. О. і Сокирко, Д. П. (2019) «МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ Й УРОЖАЙНОСТІ ПОСІВІВ ГОРОХУ», Вісник Полтавської державної аграрної академії, 0(3), с. 50-56. doi: 10.31210/visnyk2019.03.06.