МельникВ. В. (2020). ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ 137Сs У КОМПОНЕНТАХ ЛІСОВОГО БІОГЕОЦЕНОЗУ СВІЖИХ БОРІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 88-98. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.11