Єремко, Л. С., Гангур, В. В., Киричок, О. О., & Сокирко, Д. П. (2019). МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ Й УРОЖАЙНОСТІ ПОСІВІВ ГОРОХУ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (3), 50-56. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.06