(1)
ЗвенігородськаТ. В.; КиричкоБ. П. ЗМІНИ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В КОТІВ У РАЗІ ПАТОЛОГІЧНОЇ РЕЗОРБЦІЇ ЗУБІВ. visnyk 2020, 239-243.