(1)
МельникВ. В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ 137Сs У КОМПОНЕНТАХ ЛІСОВОГО БІОГЕОЦЕНОЗУ СВІЖИХ БОРІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. visnyk 2020, 88-98.