[1]
ЗвенігородськаТ.В. і КиричкоБ.П. 2020. ЗМІНИ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В КОТІВ У РАЗІ ПАТОЛОГІЧНОЇ РЕЗОРБЦІЇ ЗУБІВ. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2 (Чер 2020), 239-243. DOI:https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.30.