[1]
МостовʼякІ.І., Дем’янюкО.С., ПарфенюкА.І. і БезноскоІ.В. 2020. СОРТ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ АГРОЦЕНОЗІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2 (Чер 2020), 110-118. DOI:https://doi.org/10.31210/visnyk2020.02.13.